Vesec u Sobotky

Dom nr 7

Nakręcone filmy

Jára Cimrman śpi

Region
Czechy Północne

Vesec u Sobotky

Dom nr 7

Do wsi przyjechał nowy nauczyciel. W czasie pierwszej lekcji pyta się uczniów o największe osobowości czeskiej historii. Hus. Komenský. Smetana. „Schiller nie, Konrádzie. On był Niemcem“. Nauczyciel zapomniał się na początku lekcji przedstawić. Cimrman.

Dwie najważniejsze instytucje w jednym budynku? Tak to w Liptákovie działa. W gościńcu U Sirotků na pierwszym piętrze znajduje się szkoła. Na górze Cimrman uczył młodzież, gospodę na parterze ozdobił – w zamian za piwo – zwięzłymi napisami „Lepsze piwo w żołądku, niż woda w płucach“ lub „nie chodźcie na podwórko, mamy tu ubikację“.

Dom nr 7 ma najdłuższą historię spośród budynków w gminie. Pierwsze wzmianki o nim znaleźc można w miejscowej kronice z 1578 r. Właśnie w tym miejscu mieszkał wójt, którego stanowisko było dziedziczone i zwolnione ze wszystkich opłat i z pańszczyzny.

Filtr

Miejsca

Filtrujcie i sterujcie wyświetlaniem miejsc filmowych, wycieczek i innych ciekawostek na mapie.

Zamknąć filtr

Zobacz miejsca nakręcania wybranych filmόw. Web zawiera ich ponad 300 ze wszystkich kątόw Czech. W szczegółach miejsca filmowego odkryjesz zdjęcia z filmu, współczesne fotografie i fragmenty z filmu nakręconego na danym miejscu.

Inne miejsca